Volkovysk District (Rejon Wołkowyski) of Grodno region for tourists

volkovisskiArea: 1192 km2 Population: 73000

Powierzchnio: 1192 km2 Ludność: 73000 osób

www.volkovysk.grodno-region.by

Volkovysk District, whose main townrecently celebrated its 1000th anniversary, attracts many tourists. The most tavoredattraction is a mansion in Volkovysk, which in 1812 hosted the command unit of General Bagration. Today it hosts a museum. The museum contains a rich collection of weapons, military uniforms, pictures and engravings, as well as other important historical and archeological objects.

The suburbs of Volkovysk host picturespue estates of the nobility with mansions and parks (the villages of Kraski and Podorosk) which are in the middle of restoration process. Volkovysk District keeps several archeological monuments that date back to the Stone Age and the Bronze Age (coal mines, silicon workshops). In addition, there are ruins of Medieval villages (the Swedish Mountain).

The most famous religious buildings are the Cathedral of St John the Baptist (Volpa village) and the Church of Archangel Mikhail (Gnezno).

 

Rejon wołkowyski, centrum którego nie tak dawno świętował swoje 1000-lecie, i dzisiaj przyciqga turystów.

Największe zainteresowanie wywołuje dom folwarczny w Wołkowysku, w którym w 1812 r. znajdowała się kwatera dowódcy głównego wojska generała Bagrationa, a dzisiaj mieści się muzeum miejskie. W muzeum można zobaczyć bogatq kolekcję broni, umundurowania różnych epok, unikatowq kolekcję obrazów i grawiur, a także dziedzictwo historyczno- archeologiczne Ziemi Wołkowyskiej.

Volkovysk DistrictRejon wołkowyski. W okolicach Wołkowyska rozmieszczone malownicze kompleksy folwarczno- parkowe we wsiach Kraski i Podorosk, gdzie prowadzi się ich odnowienie i przebudowa, one szybko przyjmq pierwszych turystów.

W granicach dzisiejszego rejonu wołkowyskiego znajduje się grupa pomników archeologicznych wieków kamiennego i brqzowego (szyb do wydobywania krzemienia, pracownie obróbki krzemienia w Krasnosielskim), sq świadectwa średniowiecznych osiedli w samym Wołkowysku („Szwedzka góra”).

Bogate dziedzictwo architektoniczne i urbanistyczne przedstawione jest budynkami religijnymi, wśród nich można wyróżnić kościół Świętego Jana Chrzciciela we wsi Wołpa oraz kościół Świętego Michała Archanioła we wsi Gniezno.

Useful information

Railway station, Volkovysk.

Address: Volkovysk, 14, Alleynaya St.,

tel. (801512) 78515, 78229

Bus terminal Volkovysk.

Address: Volkovysk,

51 A, Zholudeva St.,

tel. (801512) 45008

Belagroprombank exchange offices

Volkovysk, 6, Pervomayskaya St.;

133, Oktyabrskaya St.;

18, Fabrichnaya St.;

Ross, 10, K.Marx St.

Belarusbank exchange offices,

branch No.402:

Volkovysk, 20, Oktyabrskaya

St.; 48, Oktyabrskaya St.; 11a,

Sotsialisticheskaya St.; 43a, Gorbatov

St.; 64, S.Pankova St., Volpa;

Krasnoselski, 14, Proletarskaya St.;

Vereyki; Dubovtsy; Podorosk; Kovali.

BelBebBank exchange office

Volkovysk, 37, Lenin St.

Belgazprombank Exchange office

Volkovysk, 57, Lenin St. Belpromstroibank Exchange office

Volkovysk, 2, Gorbatov St.; 57, Lenin St.; Krasnoselski, 4A, Ryabinovaya St.

Idea Bank exchange office

Volkovysk, 7, Lenin St.

Priorbank exchange office

Volkovysk, 34, Sotsialisticheskaya St.

Tourist infrastructure Berezka Hotel, 64 beds. Address: Volkovysk, 7a, K.Marx St., tel.(801512) 4-12-97, www.vkhvolk.by

RestHomeService, 26 beds. Address: Volkovysk, 9b, Lenin St., tel. (801512) 4 11 62, +375(33) 6840120

RestHomeService Hotel, 56 beds. Address: Volkovysk, 138, Rokossovski St., tel. (801512) 5 60 21, +375 (33) 6225660

ResfHomeService Hotel, 26 beds. Address: Krasnoselski, 6, Novaya St., tel. 8(01512) 3 80 65, +375 (33) 6562578 Berezka Cafe 94 seats. Address: Volkovysk, 7a, K.Marx St., tel. (801512) 9 70 15.

 

Informacje przydatne:

Dworzec kolejowy stacji Wołkowysk.

Adres: m. Wołkowysk ul. Alejnaja 14, tel. (801512) 78515, 78229

Dworzec autobusowy Wołkowysk.

Adres: m. Wołkowysk ul. Żołudziewa 51 a, tel. (801512) 45008

Kantory SA „Belagroprombank”:

  1. Wołkowysk ul. Pierwomajskaja 6: ul. Oktiabrskaja 133; ul. Fabrycznaja 18; agr. Roś ul. K. Marksa 10.

Kantory SA „ASB Belarusbank” filia 402:

  1. Wołkowysk ul. Sowieckaja 20; ul. Oktiabrskaja 48; ul. Socjalisticzeskaja 1 la; ul. Gorbatowa 43 a; ul.S. Pankowoj 64, agr. Wołpa; m.os. Krasnosielskij ul. Proletarskaja 14; agr. Wierejki; agr. Dubowce; agr. Podorosk; w. Kuć. Kantor SA „BelWebBank”: m. Wołkowysk ul. Lenina 37. Kantor SA „Belgazprombank”: m. Wołkowysk ul. Lenina 57. Kantor SA « Belpromstrojbank »: m. Wołkowysk ul. Gorbatowa 2; ul. Lenina, 57;

m.os. Krasnosielskij ul. Jarzębinowa, 4a Kantor SA „Idea Bank”: m. Wołkowysk ul. Lenina, 7. Kantor SA „Priorbank”:

  1. Wołkowysk ul. Socjalistycznaja 34

Obiekty infrastruktury turystycznej: Hotel „Bieriozka” na 64 miejsca.

Adres: m. Wołkowysk ul. K. Marksa 7 a, tel. (801512) 4-12-97, www.vkhvolk.by

Hotel „RestHoumSerwis” na 26 miejsc.

Adres: m. Wołkowysk ul. Lenina 9b, tel. (801512) 4 11 62, +375(33) 6840120

Hotel „RestHoumSerwis” na 56 miejsc.

Adres: m. Wołkowysk ul. Rokossowskiego 138, tel. (801512) 5 60 21, +375 (33)6225660

Hołel „RestHoumSerwis” na 26 miejsc.

Adres: m.os. Krasnosielskij ul. Nowa 6, tel. 8 (01512) 3 80 65, +375 (33) 6562578

Kawiarnia „Bieriozka: na 94 miejsca

Adres: m. Wołkowysk ul. K. Marksa, 7 a, tel. (801512) 9 70 15.Elite Cafe 80 seats.

Address: Volkovysk, 31, Sovetskaya St., tel.: (801512) 21222.

Disco bar 42 seats. Address: Volkovysk, 31, Proletarskaya St., tel. (801512) 22474

Vintage bar and pizza house 51 seats. Address: Volkovysk, 13, Lenin St., tel.: (801512) 43178.

Flirt Bar 50 seats.

Address: Volkovysk, 32, Brestskaya St., tel.: (801512) 26751.

Taverna Bar, 45 seats Address: Volkovysk,

18, Fabrichnaya St., tel.: 8(01512) 25781. Uyut Cafe, 120 seats. Address: Krasnoselski, 5, Ryabinovaya St., tel. (801512) 35144.

Cairo Bar, 45 seats.

Address: Krasnoselski, 5, Ryabonovaya St., tel.+375 (29) 7709190.

Kosmos Restaurant, 130 seats Address: Ross, 19, K.Marx St., tel.(8021512) 30466.

Travel companies: LLC Rubens

Address: Volkovysk, 26, Lenin St., tel. (801512) 44440, +375 (33) 6544440,

LLC Lasse-Tur

Address: Volkovysk, 27, Zenitchiki St., www.lassetour.by

LLC GOLDEN FLIGHT

address: Volkovysk, 24, Zholudev St., room 10, tel..: +375 (29) 3583040, +375 33 3843040, (801512)95641 Premium Tour

Address: Volkovysk, 37, Lenin St., room 309, tel.:+375 (29) 7891512

Sightseeing and entertainment:

Military and Historical Museum of Bagration

Address: Volkovysk, 10, Bagration St., tel. (801512) 43946.

Yunost cinema.

Address: Volkovysk, 12, Lenin St., tel. (801512) 44950.

Active leisure facilities

Sport and recreation center with sporting equipment for rent (swimming

Kawiarnia „Elit” na 80 miejsc

Adres: m. Wołkowysk ul. Sowieckaja 31 tel.: (801512) 21222.

Disco-bar „SAMMAS” na 42 miejsca

Adres: m. Wołkowysk ul. Proletarskaja 31 tel. (801512) 22474

Bar-pizzeria „Wintaż” na 51 miejsc

Adres: m. Wołkowysk ul. Lenina 13, tel.: (801512) 43178.

Bar „Flirt” na 50 miejsc

Adres: m. Wołkowysk ul. Brzeska 32, tel.: (801512) 26751.

Bar „Tawerna” na 45 miejsc

Adres: m. Wołkowysk ul. Fabryczna 18,

tel.: 8 (01512) 25781.

Kawiarnia „Ujut” na 120 miejsc

Adres: m.os. Krasnosielskij

  1. Riabinowaja 5, tel. (801512) 35144.

Bar „Kair” na 45 miejsc

Adres: m.os. Krasnosielskij

  1. Riabinowaja 5, tel. +375 (29) 7709196

Restauracja „Kosmos” na 130 miejsc

Adres: m.os. Roś ul. K. Marksa 19,

tel. (801512) 30466.

Organizacje turystyczne: Sp. z o.o. „Rubens”,

adres: m. Wołkowysk ul. Lenina 26, tel. (801512) 44440, +375 (33) 6544440, Sp. z o.o. „Łasse-Tur”,

adres: m. Wołkowysk ul. Zienitczikow 27, www.lassetour.by

Sp. z o.o. „GOLDEN FLIGHT”,

adres: m. Wołkowysk ul. Żołudziewa 24, lok. 10, tel..: +375 (29) 3583040, +375 33 3843040, (801512) 95641 Agencja Turystyczna „Premium Tour”,

adres: m. Wołkowysk ul. Lenina 37, lok. 309, tel.:+375 (29) 7891512

Osobliwości i atrakcje:

Muzeum wojenno-historyczne imienia P.I.Bagrationa

Adres: m. Wołkowysk ul. Bagrationa 10, tel. (801512) 43946.

Kino „Juność”.

Adres: m. Wołkowysk ul. Lenina 12, tel. (801512) 44950.

Obiekty odpoczynku aktywnego: Kompleks sportowo-zdrowotny z punktem wypożyczania inwentarza

pools for adults and children, aqua-

aerobics).

Address: Volkovysk. 34,

Sotsialisticheskaya St.,

tel. (801512) 22727. Aauapark in Praleska resort

Address: Podros, tel. (801512) 37746.

Gym in Lyceum No.1.

address: Volkovysk, 17, Dzerzhinski St., tel. (801512) 22155. Sporting equipment for rent

Address: Volkovysk, 266, Lenin St., tel. (801512) 23070

Heath and spa resorts

Praleska resort of JSC Krasnoselskstroymaterialy, 120 beds.

Address: Podros,

tel. (801512)37-7-46 ,76-2-46

www.praleska-grodno.by

Energetik resort 301 beds. Address: Kovali, tel. (801512) 307-49, 307-82, 307-92.

Souvenir shope: Spadchina shop

address: Volkovysk, 33A, Zholudev St. Shkolnik shop

address: Volkovysk, 56, Zholudev St. Knigi shop

address: Volkovysk. 14, Zholudev St.

Main tourist routes:

Volkovysk Treasury, bus and walk (84 km)

The Colors of Homeland, bus and walk

(96 km)

The Spiritual Heritage of Volkovysk Land, bus and walk (40 km)

The Route of the Present with Memory of the Past, walking tour

Events:

International motorcross tournaments (throughout the year)

International fireworks festival (every year in August-September)

Farmsteads

«Selyakhi» Selyakhi,

tel.8-029-8874781

«Khata Marka» Yatvez,

34, Shkol’naya St, tel. 8-029-6136336

«Ol’khovo», Ol’khovo,

Rosskiy s/s, 8-033-6813220

sportowego (baseny dla dorosłych i dzieci, akwaaerobik).

Adres: m. Wołkowysk ul. Socjalisticzeskaja 34, tel. (801512) 22727.

Park wodny w sanatorium „Praleska”

Adres: w. Podroś tel. (801512) 37746.

Sala treningowa na bazie IE „Gimnazjum nr 1″. Adres: m. Wołkowysk ul. Dzierżyńskiego 17, tel. (801512) 22155.

Punkt wypożyczania inwentarza sportowego.

Adres: m. Wołkowysk ul. Lenina 26, tel. (801512) 23070

Instytucje sanatoryjno-uzdrowiskowe Sanatorium „Praleska” SA „Krasnosielskstrojmatieriały” na 120 miejsc.

Adres: w. Podroś tel. (801512) 37-7-46, 76-2-46 www.praleska-grodno.by Sanatorium „Energetyk” RUP „Grodnoenergo” na 301 miejsc. Adres: w. Kowale, tel. (801512) 307-49, 307-82, 307-92. www.energetik-volpa.by

Sklepy z pamiątkami: Sklep „Spadczyna”,

adres: m. Wołkowysk ul. Żołudziewa 33 a. Sklep „Szkolnik”,

adres: m. Wołkowysk ul. Żołudziewa 56. Sklep „Knigi”,

adres: m. Wołkowysk ul. Żołudziewa 14

Podstawowe szlaki turystyczne:

Szlak „Skarbnica Wołkowyska”, autobusowo-pieszy (84 km)

Szlak „Farby ziemi ojczystej1′, autobusowo-pieszy (96 km)

Szlak „ Dziedzictwo duchowe Ziemi Wołkowyskiej”, autobusowo-pieszy (40 km)

Wycieczka piesza „Trasq teraźniejszości z pamięcig o przeszłości”

Przedsięwzięcia zdarzeniowe:

Turnieje międzynarodowe w motokrosie (w ciqgu roku)

Międzynarodowy Festiwal Fajerwerków (corocznie w sierpniu- wrześniu)

Agroturystyka

«Selyakhi» Selyakhi,

tel. 8-029-8874781

«Khata Marka» Yatvez,

34, Shkol’naya St, tel. 8-029-6136336

«Ol’khovo», Ol’khovo,

Rosskiy, 8-033-6813220

При использовании материалов сайта обязательна прямая ссылка на grodno-best.info

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Загрузка...