Wygórze zamkowe Grodno

Już w kon. 10 – pocz. 11 w. tu powstał gród warowny. Miał wygląd umocnień ziemnych z ostrokołem i zrębów-horodni. W 12 w. z plinfy wzniesiono dom książęcy i okrągłą basztę-wieżę.

Podczas badań archeologicznych w lata 1930. przez J Jodkowskiego zostały odnalezione resztki drewnianych budynków mieszkalnych, pomostu ulicznego nawierzchni, urządzeń obronnych, świątyń murowanych.

 Stary Zamek Grodno

W kon. 14 – pocz. 15 w. książę Witowt wznosi na Wzgórzu Zamkowym potężne umocnienia obronne – Górny Zamek. Jego plan był prawie trójkątny, powtarzał konfigurację wzgórza, ściany i wieże złożone z ociosonych kamieni i cegły. Po obwodzie wnosiło się 5 wież ochronnych, w tym – wjazdowa. Z miastem okólnym zamek łączył się za pomocą mostu, który był przerzucony przez suchą fosę.

W latach 1576-1586 grodzieński Zamc-k Górny został rezydencją króla Stefana Batorego. Architekt Scato z Parmy w 2. poł 16 w. przebudował zamek gotycki w pałac świecki. Wysoki dach dwuokapowy pokryty czerwoną dachówką, bogato udekorowane frontowy ścian dwubarwnym sgrafito i rzeźbieniem nadawało pałacu renesansowy wygląd.

Podczas wojny północnej 1700-1721 r. zamek został zrujnowany przez Szwedów, w 1729 r.cząść budowli spadła do Niemna, a pożar 1735 r. faktycznie zniszczył zamek. Odbudowany przez kanclerza K.Paca w 2. poł. 18 w. w pałacu mieściła się służba i świta królewska. Ot Tego czasu za zamkiem zachowała się nazwa Starewgo.

 

Nowy Zamek Grodno

Nowy Zamek Grodno zbudowany w 11.1734-1751 według projektu architekta M.Popelmanna w stylu “rokoko” dla przeprowadzenia sejmów generalnych Rzeczypospolitej. Utrzymany w kształcie kurdarniera. Budynki boczne tworzuły wejście frontowe zamykające dwiema oficynami. W prawej mieściła się straża, w drugiej – piekarnia. Wewnątrz były sale Poselska, Senatorska, Owalna.

W 1793 r. W Nowym Zamku odbył się “sejm niemy” który zatwierdził II rozbiór Rzeczypospolitej, a jesienią 1794 r.tu przyjechał T.Kościuszko na spotkanie z dowódcami wojsk powstańczych WKL.

 

W 1795 r. król SA.Poniatowski podpisał akt abdykacyjny i mieszkał tu do 1797 r.

Pałac został zrujnowany podczs drugiej wojny światowej.

W 1952 r. został odbudowany w stylu klasycznym przez architekta waraksina.

Pierwotny wygląd zachowała tylko brama wjazdowa i figury sfinksów.

При использовании материалов сайта обязательна прямая ссылка на grodno-best.info

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Загрузка...