Grodno for tourists / Miasto Grodno dla turystów

grodno2

Grodno is the administrative center of the Grodno Region, one of the oldest cities in Belarus, the pearl of the Neman land.

Population: 361 000

Ludność: 361 000 osób

www.grodno.gov.by

www.tourism.grodno.by

This is a unique and one of its kind city of Belarus, not similar to any other city in the country. Despite the fact that today it is a rapidly growing and developing city, history seems to have stopped on the ancient streets of the Old Town to remind us of the glorious past of Grodno.

The uniqueness of Grodno is not only in its geographic location. Cultural and historical identity of Grodno is that there are numerous monuments almost of all styles (from ancient architecture to classicism), which were preserved and still attract many tourists from different countries.

Grodno is famous for its tolerance. Representatives of 63 nationalities live here. Grodno may be called the city of temples, which were untouched by the wave of atheism in Soviet times. Orthodox (Kalozha Church of the XII century, Monastery of the Nativity of the Virgin Mary, St.Basil’s Cathedral), Catholic (Cathedral of St. Francis Xavier of XVII century, Church of the Finding of the Holy Cross and Bernardine monastery of the XVII century. Annunciation Church and Monastery of St. Brigitte, Grodno church and Franciscan monastery), Jewish (the oldest synagogue of Grodno XIX-XX centuries) and Lutheran churches coexist in the city.

Grodno has long been a cultural center of the Neman land. There is Regional Philharmonic Hall, Grodno Chapel, cinemas, art galleries and exhibition halls. Performances in Drama Theater and Puppet Theater enjoy great success. The oldest zoo in the country may be called the pride of the city.Historical and Archaeological Museum, the only Museum in the History of Religion in Belarus, Gorodnitsa History Museum, House-Museum of Maxim Bogdanovich, Museum of Eliza Orzeszkowa and others are located in Grodno.

Over the years talented public officials and scientists, writers and poets, painters and artists lived and worked here. Prominent politician and military leader Davyd Gorodensky, legendary Stefan Batory, the creator of the language Esperanto Ludwik Zamenhof, painter and graphic artist, theater designer Leon Bakst, writers Maxim Bogdanovich, Vasil Bykov, Eliza Orzeszkowa and many other famous countrymen glorified our favorite city.

Grodno to centrum administracyjne obwodu grodzieńskiego, jedno z najstarszych miast Białorusi, prawdziwa perła Kraju Nadniemeńskiego. To unikatowe i jedyne w swoim rodzaju miasto Białorusi, nie podobne do jakiegokolwiek innego miasta w kraju. Mimo tego, że dzisiaj one szybko rośnie i rozwija się, na wiekowych uliczkach Starówki jakby zastygła historia oraz pozostawiła mieszkańcom miasta pamięć o sławnej przeszłości Grodna.

Unikatowość Grodna polega nie tylko na jego usytuowaniu geograficznemu. Swoistość kulturalno-historyczna Grodna zawarta w licznie ocalałych pomnikach, połgczonych do zespołów, praktycznie wszystkich stylów – od architektury staroruskiej do klasycyzmu, które tradycyjnie przyciqgajq tutaj mnóstwo turystów z innych krajów.

Grodno słynie ze swojej tolerancji – tu mieszkajq przedstawiciele 63 narodowości, dlatego Grodnu słusznie można nazwać miastem świqtyń, których w czasach radzieckich nie dotknęła fala ateizmu. Tu sqsiadujq świqtynie prawosławne (Cerkiew Kołożska XII wieku, klasztor Narodzenia Matki Boskiej, cerkiew Pokrowska), katolickie (Grodzieński kościół katedralny Św. Franciszka Ksawerego XVII wieku, grodzieński kościół Odzyskania Św. Krzyża i klasztor o. bernardynów XV wieku, kościół Zwiastowania NMP i klasztor Św. Brygidy, frodzieński kościół i klasztor o. franciszkanów), żydowskie (najstarsza grodzieńska synagoga XIX-XX ww.), kircha luterańska.

Grodno od dawna jest centrum kulturowym Kraju Nadniemeńskiego. Tu pracujq filharmonia obwodowa, Grodzieńska Kapela, kina, galerie artystyczne i sale wystawowe. Odnoszq sukces spektakle teatru dramatycznego i teatru lalek, oraz, oczywiście, za chlubę miasta można uważać najstarsze w kraju zoo.

Także w Grodnie znajdujq się Muzeum Historyczno-Archeologiczne, jedyne nb Białorusi Muzeum Historii Religii, Muzeum Historii Horodnicy, dom-muzeum Maksima Bogdanowicza, muzeum Elizy Orzeszkowej i inne.

W różnych latach tu mieszkali i tworzyli utalentowani mężowie stanu i naukowcy, pisarze i poeci, artyści i malarze. Wybitny polityk i wódz Dawid Horodzienski, legendarny Stefan Batory, twórca języka esperanto Ludwik Zamenhof, malarz i grafik, artysta teatralny Lew Bakst, literaci Maksym Bogdanowicz, Wasyl Byków, Eliza Orzeszkowa i wiele innych znanych ziomków zapracowali na sławę ukochanemu miastu.

Useful information: Railway station in Grodno.

Address: Grodno, 37, Budeny St., te (80152) 73 45 00, booking tel. (80152) 73 44 70.

Bus terminal

Address: Grodno, 7a, Krasnoarmeyskaya St., tel. 114. Belarusbank exchange offices:

Grodno, 10, Batry St., 95, Sovetskih Pogranichnikov St., 2/B, Poligrafistov St.. 44, Vrublevski St., 82, O.Solomova St., 3a, Kletskov St., 7, Limozh St., 70, 5010 Indurskoye Highway, 8, Brikelya St., 30, Indurskoye Highway (Yuzhny market), 37, Budenny St., 110a, Sovetskih Pogranichnikov St., 6, Poligrafistov St., 13, Velikaya Olshanka St., 16a, Y.Kupala St. Belagroprombank exchange offices: Grodno, 1, Antonov St., 55, Gorki St., Kalinovski St., 1, Krasnoarmeyskaya St., 10, Kremko St., Sovetskaya St., 4, 110, Sovetskih Pogranichnikov St.

Idea Bank exchange offices:

Grodno, 32B, Limozh St., 2, Fomichev St., 8, Timiryazev St., 91-6, Gorki St., 47, Pobeda St., 17, DubkoSt.

BelVEB exchange office:

Grodno, 23a, Budenny St. Priorbank exchange office: Grodno, 4/64, Slavinski St., 81, Kosmonavtov St., 37, Mostovaya St., 137, Solomova St. Alfabank exchange office: Grodno, 8, Batory St., 44, K.Marx St.

Tourist infrastructure: Neman restaurant and hotel, 111 seats.

Address: Grodno, 8, Batory St., tel. 79-17-00.

Semashko restaurant and hotel,78 seats.

Address: Grodno, 10, Antonov St., tel. 75-02-99. Slaviya hotel, 44 beds.

Address: Grodno, 1, Molodezhnaya St., tel. 77-35-35.

Kronon Park Otel boutique hotel,30 beds.

Address: Grodno, 1, Pyshki, tel. 73-98-00.

informacje przydatne

Dworzec Kolejowy stacji Grodno.

Adres: m. Grodno, ul. Budzionnego 37. tel. (80152) 73 45 00, 74 45 56, zamówienie biletów i rezerwacja: tel. (80152) 73 44 70. Dworzec autobusowy m. Grodno. Adres: m. Grodno, ul. Krasnoarmiejskaja 7 a, tel. 114.

Kantory SA „ASB Belarusbank”:

  1. Grodno ul. Batorego 10, ul. Sowieckich Pograniczników 95, ul. Poligrafistow 2/b,ul. Wróblewskiego 44, ul. O. Sołomowej 82, Al. Kleckowa 3 a, ul. Limoża 7,ul. O. Sołomowej 70, ul. 8, ul. Briktela, 8, ul. Indurskoje szosse 30 (targowisko Jfużnyj), У. Budzionnego 37, ul. Sowieckich Pograniczników 110 л a, trt. Poligrafistow 6, ul. Wielka Olszanka 13. Al. J.Kupały 16 a. Kantory SA „Belagroprombank” m. Grodno, ul. Antonowa 1, ul. Gorkiego 55, ul. Kalinowskiego 1, ul. Krasnoarmiejskaja 1, ul. Kremko 10, ul. Sowieckaja 4, ul. Sowieckich Pograniczników 110. Kantory SA „Idea Bank”: m. Grodno, ul. Limoza 32 b, ul. Fomiczowa 2, uł. Timiriaziewa 8, ul. Gorkiego 91-6, ul. Pobiedy 47. ul. Dubko 17.

Kantor SA „BelWEB”:

  1. Grodno, ul. Budzionnego 23 a.

Kantor SA „Priorbank”:

  1. Grodno, ul. Sławińskiego 4 / 64,

Al. Kosmonautów 81, ul. Mostowaja 37, I

  1. Sołomowej 137.

kantor SA „Alfabank”: m. Grodno, ul. St. Batorego 8, ul. K. Marksa 44.

Obiekty infrastruktury turystycznej:

Kompleks restauracyjno-hotelarski „Niemen” na 111 miejsc. Adres: m. Grodno, ul. Batorego 8, tel. 79-17-00. Kompleks restauracyjno-hotelarski „Siemaszko” na 78 miejsc. Adres: m. Grodno, ul. Antonowa 10, tel. 75-02-99.

Kompleks Hotelarski „Sławija” na 44 miejsca. Adres: m. Grodno, ul. Mołodziożnaja 1, tel. 77-35-35. Butik-Hotel „Kronon Park Hotel” na 30 miejsc.

Adres: m. Grodno, ur. Pyszki 1, tel. 73-98-00. www.kronon.by

Tourist Hotel, 210 beds. Address: Grodno. 63. Y.Kupola St., tel. 54-57-96.

Belarus Hote, 242 beds. Address: Grodno, 1, Kalinovski St.. tel. 74-07-80.

Omega Hotel, 54 beds.

Address: Grodno, 40, Vasilka St.,

tel. 72-08-00

Sport Hotel, 41 beds.

Address: Grodno, 3, Kommunalnaya

St., tel. 72-38-49

“Hello, Grodno!” hostel, 18 beds. Address: 30/1, Gorodnichanskaya St., tel. 74-33-08, +375 (29) 9329790. Zolotoi Telenok Restaurant, 175 seats. Address: Grodno, BLK, 29a, tel. 450036. Vena Restaurant, 80 seats. Address: Grodno, 37, Mostovaya St.. tel. 751589, 770517.  Stary Lyamus Restaurant, 70 seats. Address: Grodno, la, Dzerzhinski St., tel. 770965.

Turan Restaurant, 350 seats. Address: Grodno, 15a, Kletskov St., tel. 510051.

Dom Restaurant, 77 seats. Address: Grodno, 216, Suvorov St., tel. 526540.

Kronan Restaurant, 110 seats. Address: Pyshki, tel. 739800. Tourist Restaurant, 70 seors. Address: Grodno, 63, Y.Kupola St. tel. 562501

Topaz Restaurant, 150 seats. Address: Grodno, 41, Gagarin St., : tel. 522227.

Belye Rozy Restaurant, 140 seats. Address: Grodno, 98, Dzerzhinski St., tel. 410013.

Limuzin Restaurant, 90 seats. Ąddress: Grodno, 7, Pestrak St.. tel. 513240.

Troika Restaurant, 60 seats. Address: Grodno, 66a, Kletskov St., tel. 566407, 542012.

Neman Restaurant, 180 seats. Address: Grodno, 8, Bator/ St., 791748, 791733.

Semafor Restaurant-Bistro, 65 seats. Address: Grodno, Sovetskaya St., 23, tel. 743546.

Hotel „Turysta” na 210 miejsc.

Adres: m. Grodno, Al. J.Kupały 63, tel. 54-57-96.

Hotel „Białoruś” na 242 miejsca.

Adres: m. Grodno, ul. Kalinowskiego 1, ‘ tel. 74-07-80.

Hotel „Omega” na 54 miejsca.

Adres: m. Grodno, ul. Wasilka 40, tel. 72-08-00

Hotel „Sport” na 41 miejsc.

Adres: m. Grodno, ul. Komunalnaja 3, i tel. 72-38-49

Hostel „Hello, Grodno!” na 18 miejsc.

Adres: ul. Gorodniczanskaja 30 / 1, tel. J 74-33-08, +375 (29) 9329790.

Restauracja „Zołotoj Tełonok” na 175 miejsc.

Adres: m. Grodno, BŁK 29a, tel. 450036.

Restauracja „Wiedeń” na 80 miejsc.

Adres: m. Grodno, ul. Mostowaja 37, tel. 751589, 770517.

Restauracja „Stary lamus” na 70 miejsc.

Adres: m. Grodno, ul. Dzierżyńskiego la. tel. 770965.

Kompleks restauracyjny „Turan” na 350 miejsc. Adres: m. Grodno, Al. Kleckowa 15 a. tel. 510051.

Restauracja „Dom” na 77 miejsc.

Adres: m. Grodno, ul. Suworowa 216,  tel. 526540.

Restauracja „Kronan” na 110 miejsc.

Adres: ur. Pyszki tel. 739800. Restauracja „Turysta” na 70 miejsc.

Adres: m. Grodno, Al. J.Kupały 63, tel. 562501.

Restauracja „Topaz” na 150 miejsc.

Adres: m. Grodno, ul. Gagarina 41, tel. 522227.

Restauracja „Biełyje Rozy” na 140 miejsc. Adres: m. Grodno, ul. Dżerżynskiego 98, tel. 410013. Restauracja Limuzyna na 90 miejsc.

Adres: m. Grodno, ul. Piestraka 7, tel. 513240.

Restauracja „Trójka” na 60 miejsc.

Adres: m. Grodno, Al. Kleckowa 66 a, tel. 566407, 542012.

Restauracja „Niemen” na 180 miejsc.

Adres: m. Grodno, ul. St. Batorego 8, 791748, 791733.

Restauracja-bistro „Semafor” na 65 miejsc.

Adres: m. Grodno, ul. Sowieckaja 23, tel. 743546.

Korolevskaya Okhota Restaurant,

120 seats.

Address: Grodno, 3, Ozheshko St., tel. 723339.

Semashko Restaurant, 50 seats. Address: Grodno, 10, Antonov St., tel. 750280.

Magnolia Cafe-Bar, 75 seats. Address: Grodno, 31, Mostovaya St., tel. 720087. 738167. El Gusto Cafe-Restaurant, 50 seats. Address: Grodno, 91, Gorki St., tel. 435517.

Raskosha 1795 coffee and confectionery shop, 40 seats. Address: Grodno, Sovetskaya St.,7, tel. 721152.

KofeMania, 24 seats.

Address: Grodno, 31, Sovetskaya St.,

tel. 723411.

Karchma Cafe, 30 seats. Address: Grodno, 31, Sovetskaya St., tel. 743563.

Karchma U Prichala Cafe, 60 seats. Address: Grodno, 14, Zavodskaya st„ tel. 742045.

Arkhideya Cafe, 50 seats. Address: Grodno, 2/1, Dzerzhinski St., tel. 770460.

Arena Cafe, 110 seats.

Address: Grodno, 3, Kommunalnaya St.,

tel. 773265.

Palitra Art-Cafe, 80 seats.

Address: Grodno, 1, Molodezhnaya St.,

tel. 770039.

Chaikoffski Cafe, 35 seats. Address: Grodno, 6a, Kosmonavty St., tel. 757570.

Na Telegrafnoi Bar, 60 seats. Address: Grodno, 12, Telegrafnaya St., tel. 740687.

Vitruvi Cafe, 70 seats.

Address: Grodno, 56, Kosmonavty St.,

tel. 755394.

Retro-Pizza, 80 seats.

Address: Grodno, Sovetskaya St., 31,

tel. 740056.

Hani Kabani grill bar, 40 seats. Address: Grodno, BLK, 50, tel. 609404.

Amsterdam Cafe, 130 seats. Address: Grodno, 16a, Y.Kupala Ave., tel. 509955.

Restauracja „Korolewskaja ochota” na 120 miejsc. Adres: m. Grodno, ul. Orzeszkowej 3, tel. 723339. Restauracja „Siemaszko” na 50 miejsc.

Adres: m. Grodno, ul. Antonowa 10, tel. 750280.

Kawiarnia-Bar „Magnolia” na

75 miejsc. Adres: m. Grodno, ul. Mostowaja 31, tel. 720087. 738167. Kawiarnia-restauracja „El-Gusto” na 50 miejsc.

Adres: m. Grodno, ul. Gorkiego 91, tel. 435517.

Kafejka-cukiernia „Raskosza 1795″ na 40 miejsc. Adres: m. Grodno, ul. Sowiecka 7, tel. 721152. Kafejka „KofieManija” na 24 miejsca.

Adres: m. Grodno, ui. Sowiecka 31,

Kawiarnia „Karczma” na 30 miejsc.

Adres: m. Grodno;Vul. Sowieckaja 31, tel. 743563.

Kawiarnia „Karczma u priczała” na 60 miejsc. Adres: m. Grodno, ul. Pdbrycznaja 14, tel. 742045.

Kawiarnia „Archideja” na 50 miejsc.

Adres: m. Grodno, ui. Dzierżyńskiego 2/1, tel. 770460.

Kawiarnia „Arena” na 110 miejsc.

Adres: m. Grodno, ul. Komunalnaja 3, tel. 773265.

Art-kawiarnia „Palitra” na 80 miejsc.

Adres: m. Grodno, ul. Mołodziożnaja 1, tel. 770039.

Kawiarnia „Czajkoffskij” na 35 miejsc.

Adres: m. Grodno, Al. Kosmonautów 6a, tel. 757570.

Bar „ Na Telegrafnej” na 60 miejsc.

Adres: m. Grodno, ul. Telegrafnaja 12, tel. 740687.

Kawiarnia „Witruwij” na 70 miejsc.

Adres: m. Grodno, Al. Kosmanawtow 56, tel. 755394.

Pizzeria „Retro-pizza” na 80 miejsc.

Adres: m. Grodno, ul. Sowieckaja 31, tel. 740056.

Grill-bar „Hani Kabani” na 40 miejsc.

Adres: m. Grodno, BŁK 50,. tel. 609404. Kawiarnia „Amsterdam” na 130 miejsc.

Adres: m. Grodno, Al. J.Kupały 16 a, tel. 509955.

Pit Stop fast food restaurant, 124 seatss. Address: Grodno, 16a, Y.Kupaia St., tei. 509916.

Metro Restaurant, 50 seats. Address: 37, Pobeda St., tel. 512494.

Gaiaktika Restaurant, 300 seats. Address: Grodno, 1, Lidskaya st„ tel. 75-39-00.

Moka Cafe, 70 seats. Address: Grodno. 53, Gorki St., tel. 482247.          f 4       J

Raduga Restaurant, 254 seats. Address: Grodno. 44, Vrublevski St., tel. 450248,

Veranda Cafe, 80 seats. Address: Grodno. 37, Podolnaya st., tel.+375 (44) 555675

Pub-32, 100 seats.

Address: Grodno, 32. Sotsialisticheskaya St., tel.+375 (33} 3593232,

Stary Gorod Restaurant, 180 seats. Address: Grodno, 17, Dubko Sf.,Sf  J tel +375 (29} 5849596, 510935.

Kyoto Cafe, 20 seats: Grodno, 17, Eubko Si f  Cafe Stevia, 30 seats. Address: Grodno, 17, Dubko St.

Tourist information center:

Address: Grodno; 38, Ozhesftlb St.,’

Tourist agencies:

Address: Grodno, Sovetskaya St., 8> 1Ш tej 770241,721142

Address: Grodno. 11, Zamkovaya St., office 307, tel. 60-90-90.

Cheap Trip. Address: Grodno, 45-1, Ozheshko st„ tel. 771600.

Plakhotnik O.A., travel agency Set Goryachye Tury. Address: Grodno, 45-1, Ozheshko St., tel. 771600

LLC Firma Taxopark.

Address: Grodno, 1, Uritski St.,f 4 tel. 720230, +375 (29) 672827

Kupitur. Address: Grodno. 913, Kosmonavtov St., tel. 610231. LLC SoiarTur.

Address: Grodno, 11, Zamkovaya St., office 201/4, tel. 609431, ±375 (29) 8884605.

Restauracja szybkiej obsługi „Pit Stop” na 124 miejsca. Adres: m. Grodno, Al. J.Kupały 16 a, tel. 509916.

Restauracja „Metro” na 50 miejsc.

Adres: ul. Pobiedy 37, tel. 512494.

Restauracja „Galaktyka” na 300 miejsc. Adres: m. Grodno, ul. Lidzkaja l tel. 75-39-00.

Kawiarnia „Moka” na 70 miejsc.

Adres: m. Grodno, ul. Gorkiego 53, tel. 482247.

Restauracja „Raduga” na 254 miejsca.

Adres: m. Grodno, ul. Wróblewskiego 44, tel. 450248.

Kawiarnia „Weranda” na 80 miejsc.

Adres: m. Grodno, ul. Podolnaja 37, tel. +375 (44) 5556755.

Pub-32 na 100 miejsc.

Adres: m. Grodno, ul. Socjalisticzeskaja 32, tel. +375 (33) 3593232.

Restauracja „Staryj Grod” na 180 miejsc.

Adres: m. Grodno, ul. Dubko 17, tel. +375 (29) 5849596, 510935.

Kawiarnia „Kioto” na 20 miejsc.

Adres: m. Grodno, ul. Dubko 17.

Kawiarnia „Stevia” na 30 miejsc.

Adres: m. Grodno, ul. Dubko 17.

Centrum turystyczno-informacyjne

Adres: m. Grodno, ul. Orzeszkowej 38, tel. 77-36-06.

Organizacje turystyczne

Sp. z o.o. „KarMiel-tur”. Adres: ul.Sowieckaja 8, tel. 770241, 721142.

PTPU „CzipTrip”.

Adres: m. Grodno, ul. Orzeszkowej 45-1, tel. 771600.

IP Płachotnik O. A. agencja turystyczna „Sieć „Gorące Tury”.

Adres: Adres: m. Grodno, ul. Orzeszkowej 45-1, tel. 771600 Sp. z o.o. „Firma Taksopark”.

Adres: m. Grodno, ul. Urickiego 1, t el. 720230, +375 (29) 6728271

PUP „Kupitur”. Adres: m. Grodno, Al. Kosmonautów 9-13, tel. 610231. Sp. z o.o. „SołarTur”.

Adres: m. Grodno, ul. Zamkowaja 11, biuro 201 /4, tel. 609431, +375 (29) 8884605.

Poloniyny Center of Business and Tourism.

Address: Grodno, 48a, Budenny St., building G, room 618. tel. 77-28-44, +375 (29) 7808445,  73-05-33

Intur-Service.

Address: Grodno, 5, Popovich St., tel. 50-17-54, 50-17-64, fax 65-21-48.

LLC Standart Kachestva/ Zoritour.

Address: Grodno, Sovetskaya St., 17/3, office 208, tel. 722655. LLC Barka-Tur.

Address: Grodno, 118A, O.Solomova St., office 12, tel. 590111, +375 (33) 3493393

LLC Exprestex.

Address: Grodno, 38, Sotsialisticheskaya St., office 5, tel. 743680, +375 (29) 6834396.

LLC Mertsana.

Address: Grodno, 72/2, Gorki St., room 16, tel. 969119, +375 (29) 3761989. AprioriTur.

Address: Grodno, 8, Dovator St., 3rd

floor, tel. 485174

ClassTur.

Address: Grodno, 11, Zamkovaya st., room 205, tel. 721272

LLC MandarinTravel.

Address: Grodno, Sovetskaya St., 31-25 48a, Budenny St., office 5, tel. 721764, 744433. LLC Zet.

Address: Grodno, 4, Zamkovaya St., tel. 741113, fax 723960.

Sportintour.

Address: Grodno, 52, Gorki St., office 201, tel. 742704, +375 (33) 6222099, +375(29) 6333076.

Regional Tourism center.

Address: Grodno, 22, Ozheshko St., tel.773785, fax 773786.

LLC Transagentstvo Favorit.

Address: Grodno, 30, Kirov St., office 11 tel. 723072, +375 (29) 2782383 LLC ATK Agrolnspe.

Address: Grodno, 2, Malyschinskaya st tel. 768801, +375 (29) 1645450. Grodnotourist, bureau of travel and excursions. Address: Grodno, 63, Y.Kupaia Ave., office 107, tel. 345448, +375 (44) 7811977.

Travel bureau of JSC Grodno Bus Park.

Address: Grodno, 16, Pobedo St., room 12, tel. 509050

PPUP „Polonijne Centrum Biznesu i Turystyki”.

Adres: m. Grodno, ul. Budzionnego 48a, korpus G, lok. 618, tel. 77-28-44, +375 (29) 7808445, f. 73-05-33

Sp. z o.o. „Intur-Serwis”.

Adres: m. Grodno, ul. Popowicza 5, tel. 50-17-54, 50-17-64, f. 65-21-48 Sp. z o.o. „Standard Kaczestwa”/ Zoritour.

Adres: m. Grodno, ul. Sowieckaja 17/3, biuro 208, tel. 722655. Sp. z o.o. „Barka-Tur”. Adres: m. Grodno, ul. O. Sołomowej 118 a, biuro 12, tel. 590111,+375 (33) 3493393.

Sp. z o.o. „Ekspresteks”. Adres: m. Grodno, ul. Socjalisticzeskaja 38, biuro 5, tel. 743680, +375 (29) 6834396. Sp. z o.o. „Miercana”.

Adres: m. Grodno, ul. Gorkiego 72 / 2, lok. 16, tet. 969119, +375 (29) 3761989.

PUP „AprioriTur”. Adres: m. Grodno, ul. Dowatora 8, 3 piętro, tel. 485174

PTPU „KłassTur”. Adres: m. Grodno, ul. Zamkowaja 11, lok. 205, tęl 721272

Sp. z o.o. „MandarinTreweł”.

Adres: m. Grodno, ul. Sowieckaja 31-25, ul. Budzionnego 48 a, biuro 5, tel. 721764. 744433.

Sp. z o.o. „Zet”.

Adres: m. Grodno, ul. Zamkowaja 4, tel. 74HI3,f. 723960

PTWPU „Sportintur”.

Adres: ńt Grodno, ul. Gorkiego 52, biuro 201. tel. 742704, 4

+375 (33) 6222099, +375 (29) 6333076.

Biuro podróży „Regionalne Centrum Turystyki” IE „Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. J. Kupały”.

Adres: m. Grodno, ul. Orzeszkowej 22, tel. 773785, f. 773786. www.rct.grsu.by

Sp. z o.o. „Transagencja Faworyt”.

Adres: m. Grodno, ul. Kirowa 30, biuro 11, tel. 723072. +375 (29) 2782383

Sp. z o.o. „ATK „Agrolnspe”.

Adres: m. Grodno, ul. Małyszczynskajo 2, tel. 768801, +375 (29) 1645450.

Biuro Podróży i Wycieczek TWPU „Grodnoturist”. Adres: m. Grodno, Al. J. Kupały 63, biuro 107, tel. 345448, +375 (44) 7811977.

Biuro turystyczne SA „Awtopark m. Grodno”. Adres: m. Grodno, ul. Pobiedy 16, lok. 12, tel. 509050 J

LLC Semashko&Co, Semashko Travel.

Address: Grodno. 10, Antonov St., tel. 754924, 754928

BMMT Sputnik.

Address: Grodno, Sovetskaya St., 31-2, tel. 722542, 741125, 722528.

LLC PutevochkaLux.

Address: Grodno, 1, Naidus St., office 309, tel. 773455.

LLC Amazonik Tur.

Address: Grodno. 48a, Budenny St., office 21,2/1, Kosmonavtov St., of. 27, tel. +375 (33) 6880500, 75-20-00

Nemnovo Tur (Service-Skoda)

Address; Grodno, 38, Ozheshko St., tel. 742943, +375 (29) 7801304.

LLC ExpertTur.

Address: Grodno, 11, Zamkovaya St.,

office 201/5, tel. 607563,

+375(29) 7821472, +375 (44)5741472:

Byuro Puteshestviy.

Address: Grodno, 19/14, K.Marx St..

tel. +375 (29) 7809673.

LLC Kolumbustur.

Address: Grodno, 23a, Budenny St., 4, Oktyabrskaya st„ office 311, tel. 743043, +375 (33) 3191000. Akma.

Address: Grodno, 4, Komsomofskaya St., tel. 756869, fax 7568ó

Don Kokhot. Aadress: Grodno, 48a, Budenny St;, office Ж tel. 744437, +375 (29) 7804400.1

ElltTravel. Address: Grodno, 10/1. Timiryazev St., tel. 744529. J +375 (29} 6317730/+375 (29) 883175V LLC ChudoSlaviya. Address: Grodno, 1, Naidus St., office 304, tel. 608002, ф.74-37-30. Profit.

Address: Grodno, 4, Oktyabrskaya st., tel. 773333, 773434, 773377.

Rudyak I.A, travel agency łrentur.

Address: Grodno, 48a, Budenny St., office 14, tel. 721871, +375 (29) 2657136.

Sunny Holidays

Address: Grodno, 48a, Budenny St., office 46, tel. 720022, +375(29) 6333596.

LLC AM TURISTIK.

Address: Grodno, 4, Zamkovaya St., tel. 743344

Sp. z o.o. „Siemaszko i К” agencja turystyczna „Siemaszko Trewel”.

Adres: m. Grodno, ul. Antonowa 10, tel. 754924, 754928

Sp.zd.o. „BMMT Sputnik”

Adres: m. Grodno, ul. Sowieckaja 31-2 tel. 722542, 741125, 722528.

Sp. z o.o. „PutiowoczkaLuks”

Adres: m. Grodno, ul. Najdusa 1, biuro 309,311, tel. 773455.

Sp. z o.o. „Amazonik Tur”.

Adres: m. Grodno, ul. Budzionnego 48 a, biuro 21, Al. Kosmonautów, 2 /1, biuro 27, tel. +375 (33) 6880500, 75-20-00

Agencja turystyczna „Niemnowo Tur” PTWPU „Serwis-Śkoda”.

Adres: m. Grodno, ul. Orzeszkowej 38, tel. 742943, +375 (29) 7801304.

Sp. z o.o. „EkspertTur” Adres: m. Grodno, ul. Zamkowaja 11, biuro 201 /5, tel. 607563, +375 (29) 7821472

PTPU „Biuro podróży”.

Adres: m. Grodno, ul. K.Marksa 19/14, tel. +375 (29) 7809673.

Sp. z o.o. „Kołumbustur”.

Adres: m. Grodno, ul. Budzionnego 23a, ul. Oktiabrskaja 4, biuro 311, tel. 743043, +375 (33) 3191000.

UPWP „Akma”. Adres: m. Grodno, ul. Komsomolskaja 4, tel. 756869, t. 756867.

PTPU „Don Kichot”. Adres: m. Grodno, ul. Budzionnego 48 a, biuro 22, tel. 744437, +375 (29) 7804400. Sp.zd.o. „ElItTreweł”.

Adres: m. Grodno, ul. Timiriaziewa 10/1, tel. 744529, +375 (29) 6317730, +375 (29) 8831759

Sp. z o.o. „CzudoSławija”.

Adres: m. Grodno, ul. Najdusa 1, biuro 304, tel. 608002, f. 74-37-30.

PWPU „Profit”.

Adres: m. Grodno, ul. Oktiabrskaja 4, tel. 773333, 773434, 773377.

IP Rudziak I. A. agencja turystyczna „Irientur”. Adres: m. Grodno, ul. Budzionnego 48 a, biuro 14, tel. 721871,+375 (29) 2657136.

PP „SannyHolidays”. Adres: m. Grodno, ul. Budzionnego 48 a, biuro 46, tel. 720022, +375 (29) 6333596. Sp. zo.o. “AM TURISTIK”.

Adres: m. Grodno, ul. Zamkowaja 4, tel. 743344

GrodnoTurlnvest.

Address: Grodno, 91a, Gorki St., office 201, tel. 483530.

LLC Assorti Puteshestviy LLC Well.

Address: Grodno, 8, Dovator St., building 2, room 24, tel/fax. 410384

Pash-Tur.

Address: Grodno, 6, Gorki St., office 10, tel. 680902, +375 (29) 7499978.

JSC 5 Zvezdochek.

Address: Grodno, 131, O.Solomova St., tel. 590380, +375 (33) 3336669, 72, Gorki St., office 302, tel. 607555, +375 (33)3256616.

LLC Tysyacha Ostrovov. Address: Grodno, 48a, Budenny St., office 13, tel. 720458, +375 (29) 5005135.

Sunny Travel and Trade.

Address: Grodno, 2B, Kosmonavtov St., office 10, tel. 758104, fax 758099.

LLC Kompania Belfresh.

Address: Grodno, 31, K.Marx St., office 210. tel. 755817.

Grodno Tourism Department of Tsentrkurort Unitary Enterprise.

Address: Grodno, 14, Sotsialisticheskaya St.,

tel. 744545, +375 (33) 6044545.

Grodno Branch of LLC Alatantour.

Address: Grodno, 18, Kirov St., office 2, tel. 740678.

LLC ROSTING.

Address: Grodno, 10/1, Timiryazev St., office 7, tel. 773232, 773203.

LLC LyubimchikTur.

Address: Grodno, 38, Sotsialisticheskaya St., room 9, tel/fax 752859, +375 (29) 8184255

TrofiBelTur

Adress: Grondo, 30, Limoga St, tel. +375 (29) 1813657

Sightseeing and entertainment: Grodno State Museum of History and Archeology.

Address: Grodno, 20, Zamkovaya St., tel. (80152) 740833, 74391. Grodno State Museum of Religious History.

Address: Grodno, 16, Zamkovaya St., tel. (80152) 742513; 740272.

Drugstore-Museum.

Address: 4, Sovetskaya Sq.,

tel. (80152) 740081; +375 (29) 3888101,

+375 (29) 7878101.

RUP świadczenia usług GrodnoTurinwiest”.

Adres: m. Grodno, ul. Gorkiego 91 a,

biuro 201, tel. 483530.

Sp. z O.O. „Assort puteszestwij” Sp. z o.o. „We8″.

Adres: m. Grodno, ul. Dowatora 8 lok. 2 biuro 24. t/f. 410384

Agencja Turystyczna „Pasz-Tur”.

Adres: m. Grodno, ul. Gorkiego 6, biuro 10, tel. 680902, +375 (29) 7499978. f

SA „5 Gwiazdek”.

Adres: m. Grodno, ul. O. Sołomowej

131, tel. 590380, +375 (33) 3336669,

  1. Gorkiego 72, biuro 302, tel. 607555,

+375(33) 3256616.

Sp. z o.o. „Tysiqc turów”.

Adres: m. Grodno, ui. Budzionnego 48 a,

tel. 720458, +375 (29) 5005135.

TPUP “Sanny-travei end trade”.

Adres: m. Grodno, Al. Kosmonautów 2b,

biuro 10, tel. 758104, f. 758099.

Sp. z o.o. „Kompanija Belfresz”.

Adres: m. Grodno, ul. K.Marksa 31, biuro 210. tei. 755817.

Grodzieński Oddział Turystyki Przedsiębiorstwa Państwowego RUP „Centrkurort”.

Adres: m. Grodno, ul. Socjalisticzeskaja 14, tel. 744545, +375 (33) 6044545.

Grodzieńska filia sp. Sp. z o.o. „Ałatantur”.

Adres: m. Grodno, ul. Kirowa 18,: biuro 2, tel. 740678.

Sp. zo.o. „ROSTING”.

Adres: m. Grodno, ul. Timiriaziewa 10/1, biuro 7. tel. 773232, f. 773203. TTF Sp. z o.o. „LubimczykTur”.

Adres: m. Grodno, ul. Socjalisticzeskaja 38, lok. 9, f/f. 752859, +375 (29) 8184255

Osobliwości i atrakcje Grodzieńskie Państwowe Muzeum Historyczno-Archeologiczne.

Adres: m. Grodno, ul. Zamkowaja 20, tel. (80152) 740833, 74391. Grodzieńskie Państwowe Muzeum Historii Religii.

Adres: m. Grodno, ul. Zamkowaja 16, tel. (80152) 742513; 740272.

Apteka-muzeum.

Adres: PI. Sowieckaja 4, tel. (80152) 740081: +375 (29) 3888101, +375(29)7878101.

Gordnitsa History Museum.

Address: Grodno, 37, Ozheshko St., tel.80152) 721669.

Eliza Ozheshko Museum.

Address: Grodno, 17, E.Ozheshko St.. I tel. (80152) 743067.

Fire Fighting Museum.

Address: Grodno, 17,19, Zamkovaya St., tel.(80152)723648, +375 (29)7881255.

Grodno Kunstkamera.

Address: Grodno, 1, K.Marx St.,

tel.(80152)721378.

Grodno Region Jewish History Museum.

Address: Grodno, 59, B.Troitskaya St.,

tel. +375 (44) 7402243, + 375 (29) 7826114.

Red Star cinema.

Address; Grodno, 4, Sotsialisticheskaya St., tel. (80152) 740064.

Kosmos cinema. Address: Grodno, 49, Gorki St., tel. (80152) 746013.

Oktyabr cinema. Address: Grodno, 3, Popovich St., tel. (80152) 501756. Grodno Region Drama Theatre. Address: Grodno, 35. Mostovaya St., tel. (80152) 723427.

Grodno Region Puppet Theatre.

Address: Grodno, 1/1 Dzerzhinski St.. tel. (80152) 74-59-30. Grodno Zoo.

Address: Grodno, 11, Timiryazev St., tel. (80152) 745438.

M.Bogdanovlch Home.

Address: Grodno, 10, 1 Maya St. Baza night club.

Address: Grodno. 35, Pobeda St., I tel. +375 (33) 3331333, $ +375 (33) 3300880.

Kolizey-2000 night ciub.

Address: Grodno, 31. K.Marx St., tel. (80152) 753488, +375 (29) 6993740. Kfctameleon night club.

Address: Grodno, Sovetskaya St., 29, tel. (80152) 73-03-54.

Grodno Youth Center.

Address: Grodno, Sovetskayc St., 9, tel. +375(29)505-16-48, V +375 (29) 266-66-04.

Galaktlka Youth Entertainment Center. Address: Grodno, 40/2 Kosmonavtov St., tel. +375 (33) 9011302; +375 (33) 9011305, +375 (33) 9011303; (80152) 753900.

Muzeum Historii Horodnicy.

Adres: m. Grodno, ul. Orzeszkowej 37 tel.80152) 721669.

Pamiątkowy pokój-muzeum Elizy Orzeszkowej. Adres: m. Grodno, ul. Б. Orzeszkowej 17, tel. (80152) 743067. Muzeum Historii Służby Strażackiej (wieża strażacka). Adres: m. Grodno, ul. Zamkowaja 17,19, tel. (80152) 723648, +375 (29) 7881255. Grodzieńskie Kunstkamera-Muzeum Katedry Anatomii Człowieka. Adres: m. Grodno, ul. K.Marksa 1 tel. (80152) 721378.

Grodzieńszczyzny („Muzeum na Trolckiej”). Adres: m. Grodno, ul. W. Troickaja 59, tel. +375 (44) 7402243 Kino „Krasnaja Zwiezda”.

Adres: m.Grodno, ul. Socjalisticzeskaja 4, tel. (80152) 740064.

Kino „Kosmos”. Adres: m. Grodno, ul. Gorkiego 49, tel. (80152) 746013.

Kino „Oktiabr”. Adres: m. Grodno, ul. Popowicza 3, tel. (80152) 501756. Grodzieński Obwodowy Teatr Dramatyczny. Adres: m. Grodno, ul. Mostowaja 35, tel. (80152) 723427. Grodzieński Obwodowy Teatr Lalek. Adres: m. Grodno, ul. Dzierżyńskiego 1/1, tel. (80152) 74-59-30.

Grodzieńskie ZOO. Adres: m. Grodno, ul. Timiriaziewa 11, tel. (80152) 745438. Dom M. Bogdanowicza.

Adres: m. Grodno, ul. 1 Maja 10. Klub nocny „Baza”. Adres: m. Grodno, ul. Pobiedy 35, tel. +375 (33) 3331333, +375(33)3300880.

Klub nocny „Koliziej- 2000″.

Adres: m. Grodno, ul. K.Marksa 31, tel. (80152) 753488, +375 (29) 6993740. Klub nocny „Kameleon”.

Adres: m. Grodno, ul. Sowieckaja 29, tel. (80152) 73-03-54.

Centrum młodzieżowe „Grodno”.

Adres: m. Grodno, ul. Sowieckaja 9, tel. +375 (29) 505-16-48, +375 (29) 266-66-04.

Centrum młodzieżowo-rozrywkowe „Galaktyka”.

Adres: m. Grodno, Al. Kosmonautów 40/2, tel. +375 (33) 9011302; +375 (33) 9011305, +375 (33) 9011303; (80152) 753900, 75-45-99.

Vostok Culture and Entertainment Sport Complex.

Address: Grodno, 41/1, Kosmonavtov St., tel. (89152) 755934, 75-59-04

Active leisure facilities:

Neman central sporting center.

Address: Grodno, 3, Kommunalnaya St., tel. (89152) 770971.

Aquacenter.

Address: Grodno, 82, Gorki St., tel. (80152) 487407. Grodno Olympic Reserve Ice Hockey Center (Ice Palace).

Address: Grodno, 3a, Kommunalnaya St., tel. (80152) 742285, 753249.

Swimming pool of JSC Grodno Khimvolokno. Address: Grodno, 26, Tomin St., tel. (80152) 562118. Victoria Sport and Tourist Center.

Address: Grodno, 18/1, Gagarin St., tel. (80152) 524922.

Jungle Park (rope tracks, paintball, cottages for rent). Address: Grodno, Pyshki, tel. +375 (44) 5886630, +375 (29)8630600.

Virazh card club. Address: Grodno, 16, Sanatornaya St., tel. +375 (29) 7850598, +375 (29) 9621996.

GoldenStepClass gym, fitness center.

Address: Grodno, 72, Gorki St.,

tel. (80152) 485005, + 375 (29) 5878639.

Body Art gym, fitness club.

Address: Grodno, 50, Popovich St. tel. + 375 (29) 2800660. Grand gym Address: Grodno, 3a, Kommunalnaya St., tel. (80152) 753248.

Safonov gym, fitness club.

Address: Grodno, la, Porokhovoi Lane, tel. +375 (29) 7884045;

+375 (44) 7141173, (80152) 601325.

Energiya gym.

Address: Grodno, 82, M.Gorki St., +375 (29) 6312625, +375 (29) 2883557. Yuventa gym, fitness club. Address: Grodno, 49, Gorki St., tel. (80152) 742250, 770379. Galaktika gym, fitness club. Address: Grodno, 1, Lidskaya St., tel. + 375 (33) 9011304; (80152)754629.

Maxi gym. Address: Grodno, 161, Dzerzhinski St., tel. +375 (29) 6857529, +375 (33) 6857520, (80152) 706525.

Kulturaino-rozrywkowy kompleks sportowy „Wostok”.

Adres: m. Grodno, Al.. Kosmonautów 41/1, tel. (89152) 755934, 75-59-04

Obiekty odpoczynku aktywnego:

Centralny Kompleks Sportowy „Niemen”. Adres: m. Grodno, ul. Komunalnaja 3, tel. (89152) 770971. KPU „Akwacentrum”. Adres: m. Grodno, ul. Gorkiego 82, tel. (80152) 487407.

Grodzieńskie Centrum Rezerwy Olimpijskiej w hokeju kanadyjskim (Pałac lodowy). Adres: m. Grodno, ul. Komunalnaja 3 a, tel. (80152) 742285

Basiejn SA « Grodna Chimwołokno».

Adres: m. Grodno, ul. Tomina. 26, tel. (80152) 562118.

Sportowo-turystyczny kompleks « Wiktorij». Adres: m. Grodno, ui. Gagarina, 18/1, tel. (80152) 524922. Sznurowy park « dżungla-park » (sznurowe trasy różnej złożoności, paintball, dzierżawa domków). Adres: m. Grodno, ur. Pyszki fi tel. +375 (44) 5886630, Kart klub „Wiraż”. Adres: m. Grodno, ul. Sanatomaja 16, tel. +375 (29) 7850598, +375 (29) 9621996.

Siłownia, centrum fitnessu „GoldenStepClass”. Adres: m. Grodno, ul. Gorkiego 72. tel. (80152) 485005

Siłownia, fitness ciub „Bodi-art”

Adres: m. Grodno, ul. Popowicza 50, tel. + 375 (29) 2800660. Siłownia, centrum fitnessu „Grand”. Adres: m. Grodno, ul. Komunainoja 3 O, tel. (80152) 753248. j  Siłownia, centrum fitnessu „Safonow”. Adres: m. Grodno, zauł. Prochowoj 1 a, tel. +375 (29) 7884045; +375 {44) 7141173, (80152) 601325.

Siłownia „Energia”.

Adres: m. Grodno, ul. M. Gorkiego 82, +375 (29) 6312625, +375 (29) 2883557. Siłownia, fitness-klub „Juwienta”. Adres: m, Grodno, ul, Gorkiego 49, tel. (80152)742250, 770379. Siłownia, fitness-klub „Galaktyka”. Adres: m. Grodno, ul Lidzkaja 1, te). + 375 {33) %1304, {80152} 754629.

Siłownia „Maksi”.

Adres: m. Grodno, ut. Dzierżyńskiego 161, tel. +375 (29) 6857529, +375 (33) _ 6857520, (80152) 706525.

Atmosphere Gym.

Address: 40a, Mostovaya St.,

tel. (80152) 744810; + 375 (29) 8891963.

Sport and Recreation Center In Pyshki.

Address: Grodno, 13, Pyshki St.

JSC Grodnorembyttekhnika, sport equipment for rent.

Address: Grodno, 26, Sotsialisticheskaya St., tel. (80152) 72-31-75.

JSC Grodnorembyttekhnika, sport equipment for rent.

Address: Grodno, 64. Gorki St., tel. (80152) 416782.

JSC Grodnorembyttekhnika, sport equipment for rent.

Address: 135, Suvorov St., tel. (80152)557999.

JSC Grodnorembyttekhnika, sport equipment for rent.

Address: Grodno. 84, Vrublevski St. tel. (80152)430236.

JSC Grodnorembyttekhnika, sport equipment for rent.

Address: Grodno, 2, Pestrak St., tel. (80152)548281.

JSC Grodnorembyttekhnika, sport equipment for rent.

Address: Grodno, 139, Dzerzhinski St., tel. (80152) 417731.

Health and spa resorts: Zhemchuzhina Resort, 150 beds.

Address: Grodno, 26, Sanatornaya St., tel. (80152) 432121,432345 .

Neman-72 resort, 250 beds.

Address: Grodno, 23, Sanatornaya St.

TAX FREE shops: JSC TD Neman.

Address: Grodno, Sovetskaya St., 18.

Kristall jewelry shop.

Address: Grodno, 91, Gorki St.

Ametist jewelry shop.

Address: Grodno, 24, Lenin St.

Biryuza jewelry shop.

Address: Grodno, 40, Ozheshko St.

Zhemchuzhina jewelry shop.

Address: Grodno, Sovetskaya St., 21.

LLC Cravt (cosmetics and perfumery).

Address: Grodno, 14, Ozheshko St.

Siłownia „Atmosfera”.

Adres: m. Grodno, ul. Mostowaja 40 a, tel. (80152) 744810; + 375 (29) 889196з’.

Kompleks Sportowo-Zdrowotny w Pyszkach.

Adres: m. Grodno, ul. Pyszki 13. Punkt wypożyczania inwentarza sportowego SA „Grodnorembyttechnika”.

Adres: m. Grodno, ul. Socjalisticzeskaja 26, tel. (80152) 72-31-75.

Punkt wypożyczania inwentarza sportowego SA „Grodnorembyttechnika”.

Adres: m. Grodno, ul. Gorkiego 64, tel. (80152) 416782.

Punkt wypożyczania inwentarza sportowego SA „Grodnorembyttechnika”.

Adres: m. Grodno, ul. Suworowa 135, tel. (80152) 557999.

Punkt wypożyczania inwentarza sportowego SA „Grodnorembyttechnika”.

Adres: m. Grodno, ul. Wróblewskiego 84, tel. (80152) 430236. Punkt wypożyczania inwentarza sportowego SA „Grodnorembyttechnika”.

Adres: m. Grodno, ul. Piestraka 2, tel. (80152) 548281.

Punkt wypożyczania inwentarza sportowego SA „Grodnorembyttechnika”.

Adres: m. Grodno, ul. Dzierżyńskiego 139. tel. (80152) 417731.

Instytucje sanatoryjno-uzdrowiskowe Sanatorium „Perła” WPU „Azotserwis” na 150 miejsc.

Adres: m. Grodno, ul. Sanatomaja 26, tel. (80152) 432121, 432345.

Sanatorium „Niemen- 72″ na 250 miejsc.

Adres: m. Grodno, ul. Sanatomaja 23.

TAX FREE:

SA „Dom Towarowy „Niemen”.

Adres: m. Grodno, ul. Sowieckaja 5, ul. Sowieckaja 18.

Sklep jubilerski „Kryształ”.

Adres: m. Grodno, ul. Gorkiego 91.

Sklep jubilerski „Ametyst”.

Adres: m. Grodno, ul. Lenina 24.

Sklep jubilerski „Biriuza”.

Adres: m. Grodno, ul. Orzeszkowej 40.

Sklep jubilerski „Żemczużina”.

Adres: m. Grodno, ul. Sowieckaja 21.

Sklep „Kosmetyka i parfiumerija” Sp. z o.o. „Krawt”.

Adres: m. Grodno, ul. Orzeszkowej 14

Neman Glass Works shop.

Address: Grodno, 32, Karbyshev St. Electrosila (Electroservice&Co LLC).

Address: Grodno, 89, Gorki St.

Souvenir shops: LLC Sporttovary.

Address: Grodno, 42, Ozheshko St. Biryuza.

Address: Grodno, 40, Ozheshko St. Vedy.

Address: Grodno, 38, Ozheshko St. JSC TD Neman.

Address: Grodno, Sovetskaya St., 18. Zhemchuzhina.

Address: Grodno, Sovetskaya St., 21. Prometey.

Address: Grodno, Sovetskaya St., 10. Ziko JV.

Address: Grodno, 9, K.Marx St. Ratushny.

Address: Grodno, Sovetskaya St., I. Ranitsa.

Address: Grodno, 33, Mostovaya St. Mechtaliya.

Address: Grodno, 2a, B.Troitskaya St. Golub shop

(territory near the parking lot, 59, B.Troitskaya St.)

Main tourist routes:

Tour of Grodno, bus and walk (45 km)

Route 412 “Charcoal Hills” (Pyshki), cycling (31 km)

Route 418 “Health Path” (Pyshki), cycling (6,5 km)

Route 420 “Kupalinka”, walking (4,8 km)

Route 421 “Pearl”, walking (5 km)

Events:

National Festival of Ethnic Cultures (biannually in June)

Grodno Jazz (annually in June)

Holi Colors Festival (annually in August)

Sklep firmowy SA „Stiekłozawod Niemen”.

Adres; Ш Grodno, uł. Karbyszewa 32. 1 Sklep „Elektrosiła” Sp. z o.o. „Elektroserwis i K”.

Adres: m. Grodno, ul. Gorkiego 89.

Sklepy z pamiątkami: Sklep Sp. z o.o. fcSporttowary”.

Sklep „Biriuza”.

Adres: m. GrodńqXÓI. Orzeszkowej 4C« j Sklep „Wiedy”.

Dom Towarowy SA „TD „NiemenM

Adres: m. Grodno, ul. Sowieckaja 18.

Sklep „Promietej”.

Adres: Gfodńo,:ui;Sowfeckdq

Sklep „Ratusznyj”.

Sklep „Ranica”. Sklep „Miecztalija”. Upominkowa ławka IP Gołubgrodno

 

При использовании материалов сайта обязательна прямая ссылка на grodno-best.info

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Загрузка...